So sánh phí giao dịch hàng ngày của Ethereum & Bitcoin

Bitcoin vs. Ethereum Daily Transaction Fee

Theo dữ liệu được thu thập bởi The Block, khoảng 564.000 USD giá trị ETH đã được chi trả cho các khoản phí giao dịch trong suốt ngày 12/03. Khi một giao dịch được thực hiện, người dùng sẽ phải trả một khoản phí để giao dịch đó được xác nhận trên mạng, phí trả càng cao thì khả năng giao dịch đó được xác nhận trước càng cao.

Vào thứ Năm đã chứng kiến số phí gas (đơn vị phí trên mạng ETH) tăng vọt lên hơn 100 Gwei từ khoảng 12 Gwei ngày hôm trước. Khoản phí này tăng đột biến với việc thanh lý đáng kể ETH trong bối cảnh thị trường tiền điện tử suy giảm.

So sánh BTC và ETH

Ngày 11/03 cũng ghi nhận nhiều khoản phí nhất được trả trong một ngày vào năm 2020 và là ngày cao nhất của loại hình này kể từ tháng 2 năm 2019.

Dữ liệu do The Block biên soạn cho thấy rằng số lượng thanh lý trên nền tảng Compound đã đạt mức cao nhất từ trước nay, với phần lớn các thanh lý là dưới dạng ETH. Tại thời điểm dữ liệu được thu thập, có 4,19 triệu USD ETH và khoảng 120.000 USD giá trị stablecoin USDC đã được thanh lý trong khoảng thời gian 24 giờ đó.

Gas của Ethereum mà người trả cho tất cả các giao dịch trên mạng lưới Blockchain này đã tăng lên đến 10 triệu Gas mỗi khối sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất tới 25%.

Tất cả các giao dịch được xếp trong một Mempool (Nút cổ chai trong mạng Blockchain). Những người khai thác có thể xác nhận các giao dịch và đặt chúng vào trong các block mà họ đã khai thác được.

Kết Luận

So sánh Bitcoin và Ethereum

Bitcoin và Ethereum đều là những blockchain vô cùng quan trọng và cực kỳ giá trị đối với nhân loại. Thậm chí ngay cả khi bạn không phải là nhà đầu tư hay làm trong lĩnh vực tiền điện tử thật sự.