Kiến thức

Xem thêm

Tin tức Fiahub

Xem thêm

Fiahub sẽ hỗ trợ việc thay đổi Smart Contract của Dego Finance (DEGO). Dự kiến, Smart Contract mới sẽ được đưa vào hoạt động từ 18/04/2022 (UTC). Trong thời gian này: Cổng nạp rút token DEGO sẽ không hoạt động,…