Tin Tức Fiahub

Thông báo

Xem thêm

Fiahub sẽ hỗ trợ việc thay đổi Smart Contract của Dego Finance (DEGO). Dự kiến, Smart Contract mới sẽ được đưa vào hoạt động từ 18/04/2022 (UTC). Trong thời gian này: Cổng nạp rút token DEGO sẽ không hoạt động, và được mở lại khi tiến trình kết thúc. Các…

Sự kiện

Xem thêm