MACD là gì? Cách sử dụng MACD?

Nội dung bài viết

Cách tính MACD

Cách sử dụng MACD


Cách tính MACD

Tính MACD cần phải biết EMA và SMA

  1. SMA (Simple Moving Average – Trung bình cộng) đơn giản chỉ là trung bình cộng

Ví dụ tính SMA của 9 ngày:

  • SMA(9) = (Tổng giá đóng cửa 9 ngày) / 9
  1. EMA (Exponential Moving Average – đường trung bình động hàm mũ)

EMA không đi riêng lẻ mà nó luôn được dùng để tính ra MACD, sau đó MACD sẽ được đem so sánh với đường tín hiệu (Signal) thông thường là SMA(9) – trung bình 9 phiên của MACD.

  • MACD = EMA(12) – EMA(26) là thông số thường được sử dụng nhất

Để tính EMA bạn cần phải biết hằng số mượt (Smothing Constant) và EMA của phiên trước đó.

Ví dụ  EMA của 12 ngày -> Hằng số mượt (Smothing Constant) = 2 / (12+1)

EMA của 26 ngày -> Hằng số mượt (Smothing Constant) = 2/ (26+1)

Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem bảng tính (thường trên TradingView bạn sẽ thấy đường màu xanh dương là MACD và Signal là màu cam)

  • MACD = EMA(12) – EMA(26)
  • Signal = SMA(9)
Ngày Giá đóng Trung bình EMA(12) EMA(26) MACD Signal
1/6/2019 8564.02
2/6/2019 8742.96 8653.49
3/6/2019 8208.99 8505.32
4/6/2019 7707.77 8305.94
5/6/2019 7824.23 8209.59
6/6/2019 7822.02 8145.00
7/6/2019 8043.95 8130.56
8/6/2019 7954.13 8108.51
9/6/2019 7688.08 8061.79
10/6/2019 8000.33 8055.65
11/6/2019 7927.71 8044.02
12/6/2019 8145.86 8052.50 8052.50
13/6/2019 8230.92 8066.23 8079.95
14/6/2019 8693.83 8111.06 8174.40
15/6/2019 8838.38 8159.55 8276.55
16/6/2019 8994.49 8211.73 8387.00
17/6/2019 9320.35 8276.94 8530.59
18/6/2019 9081.76 8321.65 8615.39
19/6/2019 9273.52 8371.75 8716.64
20/6/2019 9527.16 8429.52 8841.33
21/6/2019 10144.56 8511.19 9041.83
22/6/2019 10701.69 8610.76 9297.19
23/6/2019 10855.37 8708.35 9536.91
24/6/2019 11011.10 8804.30 9763.71
25/6/2019 11790.92 8923.76 10075.59
26/6/2019 13016.23 9081.17 10528.00 9081.17 1446.83
27/6/2019 11182.81 9159.01 10628.74 9236.84 1391.89
28/6/2019 12407.33 9275.02 10902.37 9471.69 1430.67
29/6/2019 11959.37 9367.58 11064.98 9655.97 1409.02
30/6/2019 10817.16 9415.90 11026.86 9741.98 1284.87
7/1/2019 10583.13 9453.55 10958.59 9804.29 1154.30
7/2/2019 10801.68 9495.68 10934.45 9878.17 1056.28
7/3/2019 11961.27 9570.40 11092.42 10032.47 1059.95
7/4/2019 11215.44 9618.78 11111.35 10120.10 991.25 1247.23
7/5/2019 10978.46 9657.63 11090.90 10183.68 907.22 1187.27
7/6/2019 11208.55 9700.71 11109.00 10259.60 849.40 1127.00
7/7/2019 11450.85 9748.01 11161.60 10347.84 813.76 1058.45
7/8/2019 12285.96 9814.80 11334.57 10491.40 843.17 995.58
7/9/2019 12573.81 9885.54 11525.23 10645.66 879.57 950.54
7/10/2019 12156.51 9942.32 11622.35 10757.57 864.78 918.37
7/11/2019 11358.66 9976.86 11581.78 10802.10 779.68 887.64
7/12/2019 11815.99 10020.65 11617.81 10877.20 740.61 852.16
7/13/2019 11392.38 10052.55 11583.13 10915.36 667.77 816.22
7/14/2019 10256.06 10057.18 11378.97 10866.52 512.44 772.35

Do khác ngày bắt đầu tính nên số có thể trênh lệch chút xíu (nhưng về đường biểu đồ thì luôn giống, dữ liệu tác giả tải về từ Coinmarketcap)

MACD là một công cụ được sử dụng rất nhiều trong giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử, nó có thể được sử dụng linh động với các EMA khác nhau và thường được kết hợp với các tools khác như RSI, Ichimoku để đem lại những hiệu quả nhất định.

Cách sử dụng MACD

1. Đường MACD cắt đường tín hiệu

Khi MACD cắt xuống đường tín hiệu Signal sẽ báo hiệu đảo chiều

  • MACD (xanh dương) cắt từ trên xuống SIGNAL (cam) đảo chiều tăng thành giảm.
  • MACD cắt từ dưới lên trên báo hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng.

2. Tín hiệu phân kỳ

Khi có tín hiệu phân kỳ giữa các đường nối đỉnh và nối đáy thì báo hiệu xu hướng đã yếu và có nguy cơ đảo chiều. Khi đó ta nên thận trọng và theo dõi thêm các chỉ số khác.

Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MACD sau thấp hơn MACD trước.

Tín hiệu phân kỳ, dẫn đến thị trường có khả năng cao sẽ theo xu hướng giảm

Tóm lại, đường MACD cùng với đường RSI là 2 công cụ hay đi kèm với nhau hoặc với các công cụ khác. Nhưng do tính dễ sử dụng nên MACD thường được nhiều người tin cậy và càng làm cho công cụ này trở nên phổ biến và chính xác hơn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về “Phân tích kỹ thuật” trong thị trường tiền điện tử hãy ghé Fiahub Blog https://fiahub.com/blog/

Leave a Comment