Whitelist Fiahub Email, Outlook và Yahoo

Whitelist giúp bạn không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng, và ưu tiên xuất hiện đầu tiên.

Đối với lĩnh vực cryptocurrency việc bỏ lỡ thông tin mới, không chỉ làm bạn mất lợi ích mà còn có thể gây ra những thiệt hại không đáng có.

Bài viết dưới hướng dẫn chọn Whitelist Fiahub cho Email, Outlook, Yahoo. Fiahub luôn cố gắng nâng cao chất lượng, sự hài lòng cho người dùng.

1. Whitelist Trong Gmail

ớc 1. Đăng nhập Google Mail https://www.google.com/intl/vi/gmail/about/

Bước 2. Đi tới icon “Settings” bên tay phải màn hình

Bước 3. Chọn tab “Filters and Blocked Addresses” à “Create a new filter”

Bước 4. Từ cột “From” thêm địa chỉ [email protected] chọn “Crete filter”

Bước 5. Click chọn hộp “Never send it to spam” và “Always mark it as important” sau đó “Create filter”

2. Whitelist trong Outlook

Bước 1. Đăng nhập Outlook

Bước 2. Đi tới thẻ “Home” chọn tag “Junk” bên phía tay trái, sau đó chọn “Junk E-mail Options”

Bước 3. Trong tab vụ “Junk Email Options” chọn tag “Safe Senders” sau đó “Add” thêm trang [email protected]

Bước 4. “Add” thêm “[email protected]” sau đó “Apply” và “OK”

Lưu ý: Chọn 2 hộp thư

  • Also trust email from my Contacts
  • Automatically add people I email to the Safe Senders List

3. Whitelist trên Yahoo

Bước 1. Đăng nhập Yahoo https://login.yahoo.com

Bước 2. Chọn icon “Cài đặt” bên góc tay phải sau đó lick chọn “Cài đặt khác”

Bước 3. Chọn “Bộ lọc” à “Thêm bộ lọc mới” à Đặt tên à Dán [email protected] vào ô giá trị bộ lọc à Chọn “Hộp thư đến” để lưu và “Lưu”