TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC KHÔNG BTC SẼ Ở MỨC 7000$

Bitcoin bay cao

Mati Greenspan, nhà phân tích cao cấp tại eToro rất lạc quan về Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt được mốc 7.000 USD.

Các nhà đầu cơ, trader và nhà phân tích đang ở thời kỳ đỉnh cao vào lúc này, tất cả dường như đang tập trung vào thị trường tiền điện tử, xem xét kỹ lưỡng từng động thái.

Greenspan cũng không ngoại lệ, đã đưa ra quan điểm của mình trên Twitter. Nhà phân tích này đã trình bày kịch bản tăng giá của mình, trong đó ông tin rằng Bitcoin có thể dễ dàng đạt được mức giá 7.000 USD, dựa trên thực tế là mức thoái lui Fibonacci chưa bị ảnh hưởng.
Các mức Fibonacci này biểu thị sự hỗ trợ và kháng cự của một tài sản, được tạo ra bằng cách lấy hai điểm cực trị (mức cao và mức thấp) và chia khoảng cách theo chiều dọc cho các tỷ lệ Fibonacci chính.
Đối với Greenspan, đây là một nguyên nhân để tán dương, một chỉ số cho thấy thị trường vẫn còn một số cách để tiến lên khi gặp bất kỳ rắc rối thực sự.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này, với một vài nhà phân tích nhắc nhở Greenspan rằng có khá nhiều sự kháng cự giữa mức hiện tại và 7.000 USD.
Nhìn chung, các nhà phân tích Crypto Twitter như đồng ý rằng Bitcoin có một vài điểm kháng cự cần phải vượt qua, thậm chí trước khi đạt tới 6.000 USD. Tuy nhiên, nếu 6.000 USD bị phá vỡ, điều này có thể đồng nghĩa với sự kết thúc thời kì ngủ đông của đông tiền điện tử.