Thu nhập khủng lên đến 47 triệu/tháng khi giới thiệu bạn bè – FIAHUB REFFERAL Program

fiahub web mobile app

FIAHUB RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH REFFERAL

fiahub web mobile app
Thu nhập khủng lên đến 47 triệu/tháng khi giới thiệu bạn bè - FIAHUB REFFERAL Program

Chương Trình Fiahub Referral

Giới thiệu bàn bè cùng tham gia Fiahub qua link giới thiệu và nhận tiền mỗi khi họ thực hiện giao dịch.

  • Người được giới thiệu được giảm 20% phí giao dịch trong một tháng.
  • Nhận ngay 40% lợi nhuận của Fiahub mỗi khi có giao dịch phát sinh.
  • Tiền commission sẽ được cộng vào tài khoản của bạn mỗi khi có giao dịch phát sinh từ người được bạn giới thiệu.
  • Fiahub giữ quyền thay đổi điều lệ tham gia chương trình.Hi vọng Fiahub sẽ được đồng hành cùng bạn trong thời gian sắp tới. Fiahub Team
    DIGITEX Pte Ltd
    ADDRESS: 10 Anson Road, #10-11 International Plaza, Singapore (079903)