Stoploss Là Gì? Các Cách Đặt Stoploss?

Không ai có thể thắng mãi được, quan trọng là luôn biết giới hạn sự thua lỗ để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển thịnh vượng.

Stoploss Là Gì?

Lệnh dừng lỗ (Stop Loss Order) là loại lệnh đặt tại một mức giá đặt ra từ trước với mục đích quản lý rủi ro, phòng ngừa thị trường biến động không theo ý muốn quá nhanh thì vẫn có thể hạn chế được mức độ thua lỗ.

Ưu và Nhược Điểm

Ưu Nhược

Hạn chế thua lỗ

Giá bị dính ở Stoploss quá sớm, không đến được mức giá mong muốn

Không cần phải theo dõi liên tục các lệnh hoạt động.

Dễ bị kích hoạt bởi một biến động ngắn hạn (như Bitcoin BTC thỉnh thoảng có các đợt bán tháo làm giá cắm đầu)

Các Cách Đặt Stoploss

Dựa Theo % Vốn

Ví dụ: Mức chịu lỗ là 4% tài khoản, bạn có 1000 Usdt, vậy lỗ 1 phải không quá 40 Usdt. Như vậy nếu bạn muốn trade 100 Usdt thì bạn cần đặt sao cho lỗ tối đa chỉ là 3 Usdt.

Hay bạn có thể đặt mức Stoploss ở mức 97% mức giá mua vào.

Dừng Lỗ Theo Dải Bollinger Band

Một chỉ số rất được nhà đầu tư sử dụng đó là dải Bollinger Band, về cơ bản chỉ số này được hình thành từ một đường MA (thường thường là trung bình giá đóng của 20 phiên) và 2 đường trên dưới (MA + 2 Std; MA – 2 Std) Cách dùng rất đơn giản, nếu nó vượt đường bên trên thì giá sẽ có xu hướng đi xuống, còn vượt đường bên dưới thì giá sẽ đi lên.

Kết luận

Stop-loss là một công cụ rất đơn giản, nhưng để sử dụng được nó hiệu quả lại rất khó, nhiều nhà đầu tư thường rất hay bị dính lỗi như khi gặp nó quá sớm trước khi đến mức giá như ý, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của Stop-loss, nó cho bạn một chiến lược chắc chắn, một sự bảo vệ trước những biến động lớn.