Ethereum Name Serice (ENS) Là Gì? Cách Đăng Ký Tên Miền .ETH

Ethereum Name Serice (ENS) Là Gì?

Ethereum Name Serive (ENS) là một dịch vụ cung cấp tên miền “.eth” (giống domain) mà bạn hay mua khi xây dựng một trang website nào đó, hệ thống của nó phân tán, mở và có thể mở rộng trên mạng lưới Blockchain.

Công việc của ENS là một phương pháp ánh xạ địa chỉ của tài khoản Ethereum, bao gồm việc đặt tên cho các “Hợp đồng Thông minh – SmartContract”, “Ví Ethereum”, và các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Blockchain của Ethereum, như chúng ta đã biết địa chỉ của Ethereum là chuỗi hệ số bắt đầu bằng ký tự “0x”, mỗi lần cần sử dụng địa chỉ khá phức tạp và hầu như chúng ta chỉ một phần của nó để kiểm tra lại. Với Ethereum Name Service chúng ta có thể đổi bất kỳ địa chỉ phức tạp nào đó sang một địa chỉ dễ nhớ hơn, ví dụ ‘fiahubvn.eth’ là một địa chỉ của sàn Fiahub.

ENS khá giống với domain của DNS đều có thể kiểm soát được các tên miền con như ‘fiahub.com/blog’ nhưng kiến trúc của nó rất khác biệt do được xây dựng trên nền tảng Blockchain của Ethereum.

Kiến trúc ENS

Ethereum Name Service có 2 phần chính là: sổ đăng ký và tên hiển thị

Sổ đăng ký bao gồm tất cả danh sách các tên miền và các tiên miền con của hợp đồng thông minh và được lưu trữ thành 3 phần chính:

 • Chủ sở hữu tên miền
 • Trình chỉnh sửa, sửa đổi
 • Bộ nhớ đệm

Sổ đăng ký

Sổ đăng ký là cốt lõi của hợp đồng nằm ở trung tâm của tên hiển thị (thay vì hiển thị chuỗi ký tự thì bạn hiển thị tên đã sở hữu).

Tất cả các tra cứu ENS bắt đầu bằng cách truy vấn sổ đăng ký, sổ đăng ký duy trì một danh sách các tên miền, ghi lại chủ sở hữu, tên hiển thị và cho phép chủ sở hữu thực hiện các quyền của mình (Vd: chỉ định tên miền con).

Tên hiển thị

Tên hiển thị công khai được triển khai, mã hóa ENS tương ứng khi cập nhật:

 • Giao diện địa chỉ hợp đồng (contract address interface_addr)
 • Giao diện nhận diện (Interface Detection_supportsInterface)
 • Reverse resolution (name)
 • ABI support (ABI)
 • SECP256k1 publickeys (pubkey)
 • Text records
 • Content hash support
 • Multicoin support

Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền .ETH

Bước 1. Mở trình duyệt hỗ trợ Ethereum của bạn, như Trust Wallet, CoinbaseWallet, MetaMask, Myetherwallet…

Bước 2. Điều hướng tới quản lý ENS (ENS Manager)

Trong trình duyệt chuyển tới website https://app.ens.domains/

Bước 3. Search mô tả .eth hoặc địa chỉ ví eth của bạn

Bạn nhập địa chỉ ví của bạn vào trường, nếu địa chỉ đã được đăng ký, nó sẽ như hình:

Nếu tên không có, bạn sẽ thấy trang hỏi bạn đăng ký tên:

Phí duy trì sẽ là 5$/năm bạn có thể sử dụng nút “+” và “-“ để thêm hoặc bớt năm.

Nếu bạn đang sử dụng MyEtherWallet bạn có thể click DApp -> ENS Manager để đăng ký

Bước 4. Click “Request to Register”

Khi bạn yêu cầu đăng ký cho một tên miền ENS sẽ diễn ra 3 giai đoạn:

 • Yêu cầu của bạn phải được xác nhận, bạn chờ một chút
 • Hệ thống sẽ check xem tên của bạn đã được đăng ký chưa, đảm bảo chưa ai sử dụng tên này.
 • Thanh toán

Bước 5. Hoàn tất

Sau khi click “Register” bạn sẽ nhìn thấy “Tx Pending”, khi giao dịch được xác nhận, tên của bạn đã được đăng ký.