DCG – Công ty mẹ của Grayscale mở rộng giới hạn mua GBTC thêm 500 triệu đô la

DCG GBTC DIGITAL

Digital Currency Group (DCG) đã mua tổng số cổ phiếu GBTC trị giá 194 triệu đô la cho đến nay.

Digital Currency Group là công ty mẹ của nhà quản lý tài sản kỹ thuật số Grayscale Investments, hiện được ủy quyền mua số cổ phiếu trị giá lên tới 750 triệu đô la của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Công ty đã thông báo hôm thứ Hai rằng DCG đã tăng ủy quyền trước để mua thêm 500 triệu đô la Mỹ cổ phiếu GBTC.

Digital Currency Group lưu ý rằng ủy quyền này có thể mua cổ phần không bắt buộc phải mua bất kỳ số lượng cổ phần nhất định nào trong bất kỳ thời kỳ nào và nó có thể được mở rộng, sửa đổi hoặc ngừng hoạt động bất kỳ lúc nào. Việc mua hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức tiền mặt hiện có cũng như giá cả và điều kiện thị trường.

DCG đề cập rằng công ty đã mua tổng cộng 193,5 triệu đô la cổ phiếu GBTC tính đến thứ Sáu. Và có kế hoạch sử dụng tiền mặt để tài trợ cho các giao dịch mua và sẽ thực hiện các giao dịch mua theo quyết định của Ban quản lý tuân thủ quy tắc 10b – 18 của Đạo luật giao dịch chứng khoán.

Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Digital Currency Group thông báo vào tháng 3 kế hoạch mua tới 250 triệu đô la cổ phiếu GBTC. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các điều kiện biến động đối với GBTC và kế hoạch thuê nhân tài trong ngành công nghiệp quỹ giao dịch trao đổi, điều này báo hiệu một sự đa dạng hóa tiềm năng của công ty.

Được ra mắt vào năm 2013 với tên gọi Ủy thác đầu tư Bitcoin, GBTC là quỹ Bitcoin (BTC) lớn nhất thế giới, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận với Bitcoin thông qua một quỹ ủy thác riêng tư được báo giá công khai. Tính đến thứ Sáu, tài sản được quản lý trong GBTC lên tới hơn 36 tỷ đô la, với tổng AUM của Grayscale là 46,7 tỷ đô la. Vào giữa tháng 4 – khi Bitcoin chạm mức cao nhất mọi thời đại trên 64.000 đô la – tổng AUM của Grayscale đạt mức 50 tỷ đô la.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/grayscale-s-parent-firm-dcg-to-expand-gbtc-buy-limit-by-500m