Đây là cách mà biến Torrent thành con ngỗng vàng cho Tron

Torrent
Torrent và con ngỗng vàng cho Tron

Tại mấu chốt  của triết lý công nghệ blockchain và tiền điện tử là phân cấp. Trước sự phổ biến của hai ngành công nghiệp nói trên, không có mạng ngang hàng nào khác minh họa sự phân quyền cũng như nền tảng chia sẻ BitTorrent. Không có gì ngạc nhiên khi Justin Sun và Quỹ Tron (TRX) mua lại công ty này chỉ vài tuần trước. Cũng cần lưu ý rằng BitTorrent đã được đề cập 8 lần trong Tron (TRX) bản gốc Whitepaper.

Vậy BitTorrent sẽ trở thành ngỗng vàng cho dự án Tron (TRX) như thế nào?

Để bắt đầu, BitTorrent là người tiên phong trong lĩnh vực tính toán phân tán. Nền tảng này sử dụng cơ chế chia sẻ tệp giúp tăng tốc độ tải xuống bằng cách chia sẻ tệp theo khối hoặc miếng. Các phần được thu thập đồng thời từ các nguồn được tổ chức bởi các cá nhân cho phép mạng truy cập vào các tệp trong máy của chúng là một phần của mạng ngang hàng. Điều này có nghĩa là không có máy nào có thể làm gián đoạn tính khả dụng của nội dung bằng cách ngoại tuyến. Những người khác trong mạng có nội dung sẽ tiếp tục cung cấp nội dung có sẵn.

Mạng đã có hàng triệu người dùng và Quỹ Tron có thể khai thác cơ sở người dùng này thông qua các ưu đãi. Ưu đãi nhất có thể là tài chính và dưới hình thức TRX. Kết quả là, những máy này đã có trong mạng BitTorrent sẽ tiếp tục phân cấp của web như được hình dung bởi Justin Sun và Quỹ Tron.

Mạng BitTorrent sẽ cho phép lưu trữ và chia sẻ nội dung số trên blockchain. Khi bất kỳ nội dung số mới nào được tạo trong Mạng Tron, nó sẽ được lưu trữ theo cách tương tự như của BitTorrent. Điều này sẽ giúp truy cập nhanh hơn và tập hợp các tệp để tải xuống như trường hợp với nền tảng BitTorrent hiện có. Người dùng trong mạng có thể được ưu đãi để lưu trữ nội dung kỹ thuật số này và luôn mở quyền truy cập của họ. Điều này sẽ tiếp tục giảm nhu cầu cho các máy chủ tập trung rất lớn để lưu trữ tất cả các nội dung kỹ thuật số và thậm chí tiếp tục giảm tiêu thụ năng lượng của mạng Tron.

Ngoài ra còn có khả năng vượt trội của việc thực thi sharding trong mạng Tron thông qua mạng BitTorrent hiện có. Khái niệm sharding đã được giới thiệu bởi dự án Zilliqa với nền tảng Ethereum cũng khám phá các phương tiện sử dụng sharding để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng trên nền tảng này. Có lẽ tất cả những gì cần thiết là một tinh chỉnh trong mã của BitTorrent để sử dụng sharding. Justin Sun thậm chí còn ám chỉ một dự án bí mật bắt đầu vào ngày 30 tháng 7 và sau khi ra mắt Máy ảo Tron. Dự án bí mật này sẽ được sharding?

Tóm lại, việc mua lại công ty BitTorrent và nền tảng tương ứng của nó, đã phóng lên dự án Tron vài bước xa hơn cả Zilliqa và Ethereum. Nó thực hiện điều này bằng cách có một mạng peer-to-peer sẵn sàng, nơi người dùng hiện tại có thể được ưu đãi để hỗ trợ lưu trữ và truy cập nội dung kỹ thuật số mới được tạo trên blockchain. Ngoài ra còn có khả năng Tron Foundation cuối cùng giới thiệu sharding thông qua việc tích hợp mạng BitTorrent.