Các nhân tố đằng sau vụ thanh tra rửa tiền ở Hàn Quốc năm 2018

rửa tiền

Một báo cáo mới được khai quật từ Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã tiết lộ lý do đằng sau vụ thanh tra rửa tiền năm 2018 đóng vai trò đặc biệt trong “Mùa đông tiền điện tử”.

Digital Today đã đào lên “Báo cáo thường niên về phòng chống rửa tiền 2017”. Trong đó cho thấy Đơn vị tình báo tài chính đã xác định được hơn nửa triệu giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc trong năm 2017 liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

519.908 giao dịch tiền điện tử đã bị các nhà chức trách đánh dấu nghi vấn. Sự gia tăng trong hoạt động rửa tiền đã thúc đẩy quyết định của chính phủ Hàn Quốc trong việc thực hiện một cuộc thanh tra cục bộ tiền điện tử vào năm 2018.

Bản báo cáo được công khai sau vài năm, mặc dù được kết luận vào tháng 11/2018.

Giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc

Theo báo cáo thường niên năm 2017, một trong những vụ rửa tiền nổi bật nhất liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử không được tiết lộ.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính nêu chi tiết rằng giám đốc, “Ông A” đã chuyển tiền từ tài khoản của mình sang các tài khoản khác sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư trong tài khoản chung của sàn.

Sau đó, “ông A” đã chuyển tiền vào tài khoản của người thân, lặp lại như vậy, đạt tổng số tiền chuyển hàng chục nghìn tỷ Won. Báo cáo “ông A” cuối cùng đã trốn được thuế trong nước.

Rửa tiền điện tử gia tăng dẫn đến thanh tra

Vụ này và những trường hợp khác khiến Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc điều tra cục bộ tài sản ảo vào năm 2018. Dựa trên báo cáo năm 2019, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã kết luận như sau:

Với sự gia tăng và đa dạng hóa cơ sở thị trường tài chính do sự xuất hiện của Kagasan Mountain và Fintech. Tội phạm rửa tiền sử dụng tiền điện tử tăng lên không chỉ về số mà còn về chất, và ngày càng trở nên tinh vi.

Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 05/03, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật sửa đổi về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cá nhân. Tập trung vào việc giới thiệu một hệ thống giấy phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Với biện pháp này, các nhà khai thác tài sản ảo như sàn giao dịch nên báo cáo sự biến động cho Đơn vị tình báo tài chính thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính, nhằm tăng cường các hệ thống chống rửa tiền .

Nguồn: Cointelegraph – Buried Report Reveals Factors Behind South Korea’s ‘18 Crypto Crackdown