Bitcoin vừa trải qua Halving lần thứ ba trong lịch sử

halving btc

Bitcoin vừa trải qua một sự kiện bốn năm một lần: Halving lần thứ ba, cắt phần thưởng khối khai thác từ 12,5 BTC xuống 6,25 BTC.

Sự kiện tiền điện tử được mong đợi nhất năm 2020, Halving lần thứ ba của Bitcoin (BTC), vừa có hiệu lực. Chỉ xảy ra bốn năm một lần, Halving phần thưởng khối khai thác Bitcoin mới nhất chỉ làm giảm phần thưởng khối Bitcoin từ 12,5 BTC xuống 6,25 BTC .

Sự kiện Halving thứ ba của Bitcoin diễn ra lúc 3:23 EST chiều hôm thứ Hai, theo dữ liệu từ Tradeblock.com. Bitcoin đang giao dịch ở mức $8,500, với sự thống trị thị trường là 67% tính đến thời điểm viết, theo Coin360 .

Đường dẫn phần thưởng bitcoin từ 50 BTC đến 0,00000001 BTC

Kể từ khi khối Bitcoin đầu tiên được tạo ra vào năm 2009, đã có ba sự kiện Halving. Diễn ra cứ sau 210.000 khối được khai thác, hoặc cứ khoảng bốn năm một lần, Halving Bitcoin sẽ cắt giảm 50% phần thưởng khối khai thác hiện tại. Sự kiện giảm một nửa bitcoin đầu tiên diễn ra vào năm 2012, cắt phần thưởng khối ban đầu từ 50 BTC xuống còn 25 BTC. Lần thứ hai diễn ra vào năm 2016, với phần thưởng giảm từ 25 BTC xuống còn 12,5 BTC.

Vì nguồn cung của Bitcoin bị giới hạn ở 21 triệu đồng, các sự kiện Halving Bitcoin sẽ tiếp tục diễn ra cho đến năm 2140 hoặc cho đến khi có 21 triệu BTC. Vào thời điểm đó, phần thưởng khối sẽ đạt 1 satoshi, hoặc đơn vị Bitcoin nhỏ nhất ở mức 0,00000001 BTC. Tại thời điểm này, số lượng Bitcoin đang lưu hành lên tới 18,37 triệu, theo Blockchain.com .

Tác động của Halving Bitcoin

Khi hai lần Halving Bitcoin trước đó cuối cùng đã tác động đến giá của Bitcoin theo cách tích cực, Halving Bitcoin đã trở thành chủ đề của nhiều dự đoán và đầu cơ giá. Mặc dù một số người chơi tiền điện tử đã dự đoán rằng lần thứ ba sẽ không ảnh hưởng đến giá của Bitcoin, những người khác tin Halving chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử do việc cắt giảm nguồn cung Bitcoin mới.

Trong khi mối tương quan giá Bitcoin dường như là nghi vấn, thì Halving Bitcoin mới nhất có tác động trực tiếp đến các miner. Một số chuyên gia về tiền điện tử dự đoán giảm một nửa lần thứ ba có thể khiến các công ty khai thác ngừng hoạt động tạo ra Bitcoin mới vì một số lượng lớn các thiết bị khai thác sẽ trở nên lỗi thời. Theo phó chủ tịch của mining pool Poolin, Alejandro De La Torre, một số công ty khai thác không có lợi nhuận đã bắt đầu tắt thiết bị trước Halving Bitcoin vào thứ Hai.

Nguồn: cointelegraph – It Happened: Bitcoin Just Experienced Third Halving in Its History