Bitcoin Cash nâng cấp 3 tính năng theo quy tắc đồng thuận mới

bitcoin cash

Vào 9 giờ sáng ngày ET ngày 15/05/2020, mạng Bitcoin Cash đã hoàn thành một bản nâng cấp khác bổ sung một vài tính năng mới cho blockchain. Bản nâng cấp mới nhất hỗ trợ opcode mới, mở rộng giới hạn chuỗi và cải thiện việc đếm các hoạt động chữ ký bằng cách sử dụng “Sigchecks”.

Một số khối Bitcoin Cash đã được khai thác theo các quy tắc đồng thuận mới

Mở rộng giới hạn chuỗi

Cứ sau sáu tháng, mạng Bitcoin Cash nâng cấp và thường diễn ra vào ngày 15/05 và ngày 15/11 hàng năm. Những người ủng hộ BCH trên toàn thế giới đã theo dõi việc nâng cấp xem mọi thứ có suôn sẻ không. Việc nâng cấp được bắt đầu sau khối 635.258 và các quy tắc đồng thuận có hiệu lực sau khi khối tiếp đó được khai thác. Việc bổ sung đầu tiên cho phép sử dụng lại nhanh hơn các giao dịch chưa được xác nhận. Các nhà phát triển đã tăng giới hạn giao dịch từ 25 lên 50. Nếu nhìn vào lịch sử giới hạn chuỗi mempool, Satoshi lần đầu tiên phát hành Bitcoin đã làm không đặt giới hạn. Nhà khoa học trưởng Bitcoin Unlimited – Peter Rizun bàn luận về việc khám phá các giới hạn chuỗi trong bài luận trên blog read.cash.

Hoàn thành nâng cấp Bitcoin Cash: 3 tính năng mới được thêm vào quy tắc đồng thuận

Hỗ trợ opcode mới

Một nâng cấp khác là opcode, OP_Reversebytes, đảo ngược các byte của stackitem trên cùng. Vào tháng 01/2020, các nhà phát triển Bitcoin Cash đã hội nghị trực tuyến về Lộ trình Bitcoin Cash Script và opcode OP_Reversebytes. Một ý tưởng có thể thúc đẩy OP_Reversebytes là khái niệm “Mitra”, hay dự án trước đây gọi là Nimbus được phát triển bởi Tobias Ruck. Theo Ruck, phiên bản giao dịch có thể giải phóng tiềm năng hợp đồng thông minh tinh vi trên mạng BCH.

“Sigchecks”

Tính năng cuối cùng giúp cải thiện việc đếm sigops “Sigchecks” đã được thảo luận trong cuộc họp của các nhà phát triển BCH thứ 18. Các thông số kỹ thuật của Sigchecks giải thích động lực đằng sau việc triển khai mới nếu một người truy cập vào kho lưu trữ Github.

Hoàn thành nâng cấp Bitcoin Cash: 3 tính năng mới được thêm vào quy tắc đồng thuận

Ngay những ngày đầu, Bitcoin đã có quy tắc đếm Sigops để giới hạn số lượng sử dụng CPU có thể có trong một giao dịch hoặc khối nhất định. Dựa trên nguyên tắc xác minh chữ ký cho đến nay là các hoạt động mạnh nhất của CPU, chi tiết về thông số kỹ thuật . Ý tưởng thiết yếu của Sigchecks là chỉ thực hiện đếm trong giao dịch chi tiêu và tính các hoạt động kiểm tra chữ ký được thực hiện thực tế.

Hoàn thành nâng cấp Bitcoin Cash: 3 tính năng mới được thêm vào quy tắc đồng thuận

Hướng phát triển trong tương lai

Nhìn chung, cộng đồng BCH hài lòng với thay đổi nâng cấp và nhiều người ủng hộ đang thảo luận về các cải tiến trong tương lai như Avalanche, các cam kết UTXO, Kích hoạt lại các opcode; OP_Mul, OP_Lshift, OP_Rshift và OP_Invert và các khái niệm như Bobtail.

Nguồn: Bitcoin Cash Upgrade Complete: 3 New Features Added to Consensus Rules