Báo cáo Coinbase: Bitcoin là cầu nối vào Altcoin

bitcoin

Bitcoin (BTC) hoạt động giống như một cánh cửa vào altcoin. Các nghiên cứu phát hiện trong khi 60% người dùng mua BTC như loại tiền điện tử đầu tiên thì chỉ 24% các nhà đầu tư duy trì niềm tin vào BTC.

Phần lớn khách hàng mua Bitcoin và sau đó chuyển sang altcoin

Phần lớn khách hàng mua Bitcoin và sau đó chuyển sang altcoin. Nguồn: Coinbase

Các nhà đầu tư dường như sẵn sàng xem xét các altcoin trong thời gian tăng giá. Chẳng hạn như trong cơn sốt ICO và Ethereum diễn ra năm 2017, sự thống trị thị trường của Bitcoin giảm xuống dưới 30% trên Coinbase. Trong một đoạn thời gian, Ethereum là tài sản chủ yếu được giao dịch trên nền tảng với khoảng 50% khối lượng giao dịch.

Justin Martin từ Coinbase Corporate Development đã giải thích:

Có nhiều lý do, nhưng phần lớn là do tâm lý. Khi các khoản đầu tư ban đầu (vào BTC) tốt, họ phân nhánh để tìm những quyết định có thể thắng khác (như trong đợt tăng giá năm 2017).

Liều thuốc duy trì

Một vài người nhận thấy Bitcoin hoạt động như một “liều thuốc” cho các loại tiền điện tử khác trong quá khứ. Nhà phân tích Nick Colas một cuộc phỏng vấn với CNBC cho rằng sự hăng hái trong đợt tăng giá năm 2017 “đã biến thành một cơn sốt nói chung… Tôi nghĩ Bitcoin giống như một liều thuốc”.

Tháng 06/2019 trên Bloomberg Markets, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Ryan Selkis của Messari Inc, gợi ý Libra của Facebook có thể hoạt động như một “liều thuốc” cho các nhà đầu tư tiền điện tử, dẫn dắt đến Bitcoin.

Giấc mơ của Bitcoin là vàng kỹ thuật số

Suốt thị trường gấu và thời gian sợ hãi, các nhà đầu tư chuyển sang Bitcoin như “tài sản blue-chip của tiền điện tử”.

Báo cáo cho thấy Bitcoin đang hướng tới tầm nhìn trở thành vàng kỹ thuật số, bởi các altcoin được đánh giá cao cho các dịch vụ khác:

Ở một mức độ nào đó, chúng tôi tin các tài sản và mạng thay thế sẽ cung cấp các dịch vụ khác biệt (ngoài kho giá trị và vàng kỹ thuật số như Bitcoin đang hướng đến), điều quan trọng là xây dựng sức hỗ trợ cho các loại tài sản khác này.

Nguồn: cointelegraph – Coinbase Report Suggests Bitcoin Acts as a Gateway to Altcoins