Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè, nhận ngay 40% lợi nhuận

Bạn được nhận thưởng với mức chiết khấu lên đến 40%
Người được bạn giới thiệu được giảm 20% phí giao dịch trong 1 tháng
referral

Hướng dẫn

01

01

Chia sẻ link giới thiệu hoặc mã giới thiệu với bạn bè

02

02

Bạn bè đăng ký tham gia qua link hoặc nhập mã giới thiệu từ bạn

03

03

Bạn bè thực hiện giao dịch mua bán coin trên Fiahub

04

04

Nhận ngay 40% lợi nhuận từ mỗi giao dịch phát sinh ở bạn bè

Ước tính hoa hồng nhận được

Số lượng người giới thiệu *

1 người

Tổng số tiền bạn nhận được

200,000 VNT/tháng

* Khối lượng giao dịch của từng thành viên vào khoảng 100,000,000 VNT/tháng

Tải app và trải nghiệm ngay

Fiahub GRFiahub GR