BIỂU PHÍ GIAO DỊCH

Phí giao dịch

Sau mỗi 24 giờ, Fiahub sẽ tính khối lượng giao dịch mua bán BTC và các loại coin khác trong 30 ngày gần nhất của bạn và tự động điều chỉnh lại mức phí của bạn như biểu phí dưới đây.

Cấp độKhối lượng giao dịch tương đương (USDT)Phí lệnh khớp ( Taker )Phí lệnh tạo ( Maker )
VIP 0< 60,0000.50%0.40%
VIP 1> 60,0000.40%0.32%
VIP 2100,000 → 200,0000.32%0.26%
VIP 3200,000 → 400,0000.26%0.20%
VIP 4400,000 → 800,0000.20%0.16%
VIP 58400,000 → 1,600,0000.16%0.13%
VIP 61,600,000 → 3,200,0000.13%0.10%
VIP 73,200,000 → 6,400,0000.10%0.08%
VIP 86,400,000 → 12,800,0000.08%0.07%
VIP 9> 12,800,0000.07%0.05%
* Lưu ý đặc biệt: Marker sẽ được hoàn trả 20% phí vào 19h thứ 7 hàng tuần
Tài sản (USDT)hoặcKhối lượng giao dịch 30 ngày (USDT)Phí lệnh khớp ( Taker )Phí lệnh tạo ( Maker )
< 100,000/< 10,000,0000.100%0.080%