Tại sao phải xác thực tài khoản ?

Xác thực tài khoản là cách tốt nhất để đảm bảo tài sản của bạn trong các tình huống mất thông tin tài khoản, số điện thoại, email... Dựa vào độ tin cậy (mức độ xác thực) mà Fiahub sẽ cấp phép bạn giao dịch với những hạn mức khác nhau.