Hệ thống Fiahub sử dụng đơn vị VNT để thuận tiện cho việc giao dịch. VNT là viết tắt của VNTCoin, 1 VNT = 1 VND.
Bạn có thể nạp VNT thông qua tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch mua Bitcoin BTC, Ethereum ETH, BinanceCoin BNB, Tether USDT trên Fiahub.
Ví VNT đảm bảo cho mọi giao dịch nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng nhanh chóng bất kì lúc nào.
CoinGiá Mua (VNT)Giá Bán (VNT)24hThao Tác
logo-BTCBTC
655,438,601 VNT
641,123,865 VNT
-1.75 %
logo-ETHETH
41,572,538 VNT
40,755,933 VNT
-2.14 %
logo-ETCETC
490,491 VNT
479,387 VNT
+1.21 %
logo-USDTUSDT
23,620 VNT
23,542 VNT
+0.08 %
logo-LINKLINK
175,894 VNT
172,055 VNT
-0.52 %
logo-AAVEAAVE
1,821,554 VNT
1,779,718 VNT
-1.4 %
logo-OGNOGN
2,713 VNT
2,652 VNT
-2.2 %
logo-UNIUNI
146,009 VNT
142,818 VNT
-2.92 %
logo-BNBBNB
7,726,620 VNT
7,556,558 VNT
-2.44 %
logo-XRPXRP
10,534 VNT
10,228 VNT
-1.37 %
logo-XLMXLM
2,201 VNT
2,151 VNT
-0.68 %
logo-TRXTRX
1,470 VNT
1,438 VNT
-7.57 %
logo-BCHBCH
3,033,551 VNT
2,965,424 VNT
-3.37 %
logo-LTCLTC
2,099,530 VNT
2,053,753 VNT
+9.7 %
logo-DOTDOT
146,365 VNT
143,166 VNT
-1.45 %
logo-ADAADA
8,830 VNT
8,634 VNT
+0.87 %
logo-ALICEALICE
35,957 VNT
35,200 VNT
-2.69 %
logo-DEGODEGO
47,616 VNT
46,384 VNT
-1.46 %
logo-SOLSOL
513,498 VNT
502,126 VNT
-2.85 %
logo-MATICMATIC
26,557 VNT
25,979 VNT
-1.47 %
logo-NEARNEAR
47,199 VNT
46,152 VNT
-1.56 %
logo-GMTGMT
9,352 VNT
9,149 VNT
-1.08 %