Hệ thống Fiahub sử dụng đơn vị VNT để thuận tiện cho việc giao dịch. VNT là viết tắt của VNTCoin, 1 VNT = 1 VND.
Bạn có thể nạp VNT thông qua tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch mua Bitcoin BTC, Ethereum ETH, BinanceCoin BNB, Tether USDT trên Fiahub.
Ví VNT đảm bảo cho mọi giao dịch nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng nhanh chóng bất kì lúc nào.
CoinGiá Mua (VNT)Giá Bán (VNT)24hThao Tác
logo-BTCBTC
427,945,455 VNT
421,023,424 VNT
+2.55 %
logo-ETHETH
32,451,133 VNT
31,686,989 VNT
+5.27 %
logo-ETCETC
511,321 VNT
499,220 VNT
+1.92 %
logo-USDTUSDT
25,307 VNT
25,167 VNT
+0.02 %
logo-LINKLINK
190,629 VNT
186,086 VNT
+0.56 %
logo-AAVEAAVE
1,619,394 VNT
1,579,367 VNT
+2.49 %
logo-OGNOGN
2,706 VNT
2,641 VNT
+2.64 %
logo-UNIUNI
146,893 VNT
143,239 VNT
+5.75 %
logo-BNBBNB
7,637,931 VNT
7,460,891 VNT
-1.14 %
logo-XRPXRP
10,226 VNT
9,987 VNT
+2.55 %
logo-XLMXLM
2,288 VNT
2,232 VNT
+1.28 %
logo-TRXTRX
1,378 VNT
1,346 VNT
+0.5 %
logo-BCHBCH
2,874,106 VNT
2,804,996 VNT
+0.25 %
logo-LTCLTC
1,998,358 VNT
1,952,536 VNT
+2.37 %
logo-DOTDOT
137,457 VNT
134,022 VNT
+2.49 %
logo-ADAADA
8,010 VNT
7,817 VNT
+0.89 %
logo-ALICEALICE
32,490 VNT
31,712 VNT
+1.82 %
logo-DEGODEGO
44,552 VNT
43,495 VNT
logo-SOLSOL
346,831 VNT
338,543 VNT
-1.31 %
logo-MATICMATIC
22,067 VNT
21,558 VNT
+2.77 %
logo-NEARNEAR
42,793 VNT
41,776 VNT
+3.76 %
logo-GMTGMT
9,770 VNT
9,543 VNT
+1.21 %