Hệ thống Fiahub sử dụng đơn vị VNT để thuận tiện cho việc giao dịch. VNT là viết tắt của VNTCoin, 1 VNT = 1 VND.
Bạn có thể nạp VNT thông qua tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch mua Bitcoin BTC, Ethereum ETH, BinanceCoin BNB, Tether USDT trên Fiahub.
Ví VNT đảm bảo cho mọi giao dịch nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng nhanh chóng bất kì lúc nào.
CoinGiá Mua (VNT)Giá Bán (VNT)24hThao Tác
logo-BTCBTC
492,174,048 VNT
481,174,932 VNT
+0.01 %
logo-ETHETH
38,854,881 VNT
38,000,000 VNT
-0.11 %
logo-ETCETC
945,265 VNT
923,948 VNT
+7.7 %
logo-USDTUSDT
24,145 VNT
24,040 VNT
+0.01 %
logo-LINKLINK
178,640 VNT
174,704 VNT
+1.14 %
logo-SRMSRM
19,678 VNT
19,215 VNT
-0.71 %
logo-AAVEAAVE
1,994,664 VNT
1,947,796 VNT
-2.31 %
logo-OGNOGN
3,899 VNT
3,810 VNT
-1.06 %
logo-UNIUNI
149,355 VNT
145,786 VNT
+0.73 %
logo-BNBBNB
6,749,102 VNT
6,605,904 VNT
-0.91 %
logo-XRPXRP
8,196 VNT
8,011 VNT
+0.29 %
logo-XLMXLM
2,540 VNT
2,481 VNT
-0.02 %
logo-TRXTRX
1,507 VNT
1,472 VNT
+0.7 %
logo-BCHBCH
2,943,107 VNT
2,872,700 VNT
+1.54 %
logo-LTCLTC
1,457,376 VNT
1,424,640 VNT
+0.93 %
logo-DOTDOT
173,800 VNT
169,685 VNT
-0.26 %
logo-ADAADA
11,626 VNT
11,456 VNT
+0.96 %
logo-ALICEALICE
48,815 VNT
47,703 VNT
+0.27 %
logo-DEGODEGO
42,875 VNT
41,848 VNT
+1.79 %
logo-SOLSOL
827,443 VNT
808,993 VNT
+2.5 %
logo-MATICMATIC
21,020 VNT
20,549 VNT
+1.68 %
logo-NEARNEAR
106,602 VNT
104,201 VNT
-0.97 %
logo-GMTGMT
16,322 VNT
15,955 VNT
+2.23 %