Bitcoin là gì? Tổng quan về đồng tiền điện tử đầu tiên

Bitcoin là gì? Bitcoin thường được miêu tả như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số – nói chung là các dạng của tiền ảo. Chính xác Bitcoin là một loại của tiền điện tử (cryptocurrency), nó theo cấu trúc phi tập trung tức là không có ngân hàng trung ương hay người … Continue reading Bitcoin là gì? Tổng quan về đồng tiền điện tử đầu tiên