Your browser does not support JavaScript!
ETCETC/VNT
+7.7 %
945,754
24h thấp nhất845,168
24h cao nhất965,563
KL 24h (ETC)5,880.0434
KL 24h (VNT)5.28B
Nến15m1h4h1d
Hơn
1m3m5m15m30m1h2h6h8h1d3d1w1M
Chỉ báo chính
Chỉ báo phụ
Đặt lệnh
Empty
Chưa có lệnh
Sổ lệnh
Giá
(VNT)
Số lượng
(ETC)
Tổng (VNT)
945,754
16.1500
15,273,927
952,567
52.6600
50,162,178
957,735
103.7300
99,345,851
963,967
214.8700
207,127,589
971,540
0.9331
906,543
1,200,000
1.0000
1,200,000
1,216,294
7.3200
8,903,272
1,233,502
7.8250
9,652,153
1,254,412
7.4540
9,350,387
1,260,452
7.0280
8,858,456
1,284,483
7.6890
9,876,389
1,284,710
7.7180
9,915,391
1,300,000
1.0000
1,300,000
1,800,000
1.0000
1,800,000
2,379,000
1.2848
3,056,539
2,400,568
0.0300
72,017
2,500,000
4.0000
10,000,000
2,568,000
0.0200
51,360
3,389,000
0.4418
1,497,260
3,499,000
2.1590
7,554,341
945,754
924,904
19.9900
18,488,830
918,210
57.6200
52,907,260
913,487
110.2800
100,739,346
906,945
227.8800
206,674,626
559,231
7.3200
4,093,570
542,023
7.8250
4,241,329
521,113
7.4540
3,884,376
515,073
7.0280
3,619,933
491,042
7.6890
3,775,621
490,815
7.7180
3,788,110
Lệnh limit
12,000,000 VNT
VNT
ETC
VNT
Đăng Ký
Đăng Nhập