Pháp Lý Về Tiền Ảo Tại Việt Nam 2021

Bài viết tổng hợp các quy định, điều khoản của Pháp luật nhà nước Việt Nam đối với thị trường tiền ảo. Các khung pháp lý, trách nhiệm hành chánh và hình sự được rút ra trực tiếp từ các bộ luật gần nhất của nhà nước Việt Nam tính đến tháng 1 năm 2021. … Continue reading Pháp Lý Về Tiền Ảo Tại Việt Nam 2021